Журнал "Стандартизація. Сертифікація. Якість." 1(16),
апрель 2002 г.


Наша мета – якість продукції

М.Чернишов, Генеральний директор ТОВ “Вестрон”

Одним з основних факторів, що дозволяють завоювати довіру споживачів, розширити економічні зв'язки і ринок збуту, є висока якість продукції, що випускається, постійне прагнення підвищувати рівень задоволеності споживача.

Практично від самого початку виробничої діяльності Вестрона на підприємстві була розроблена і впроваджена система якості, що базувалася на стандартах ISO 9000. Система якості Вестрона постійно вдосконалювалась і розширювалась з метою забезпечення її максимальної ефективності.

З виходом у світ нової версії стандартів ISO 9001:2000 вище керівництво Вестрона прийняло стратегічне рішення про адаптацію діючої системи якості до вимог цієї версії стандартів, заснованих на принципах "процесного підходу".

Адаптація і впровадження на підприємстві системи керування якістю, що відповідає новій версії згаданого міжнародного стандарту, зажадало від усього колективу багатомісячної кропіткої роботи, що була успішно виконана.

Співробітники Вестрона сьогодні - це кваліфіковані фахівці в галузі якості, системного аналізу, системного і функціонального проектування, програмного забезпечення, конструювання електронної апаратури, виготовлення та випробувань систем і пристроїв, яких ми зуміли об'єднати в одну команду на основі лідерства керівництва, загальних інтересів, постійного внутрішнього інформування, залучення всіх співробітників до процесу виконання основної мети – виробництва і постачання споживачу високоякісної продукції, постійного підвищення рівня його задоволеності.

На підприємстві проводиться політика керування якістю, що орієнтована на споживача і на максимальне задоволення його вимог і побажань.

Вестрон постійно підтримує тісні зв'язки зі споживачами. З цією метою на підприємстві створена і постійно діє комісія з оцінки задоволеності споживача, вивчення його побажань. Думка споживача про якість поставленої продукції є основою для розробки заходів щодо підвищення її якості і рівня задоволеності споживача.

У грудні 2001 року впроваджена система керування якістю Вестрона однією з перших в Україні була сертифікована міжнародним органом з сертифікації TUV CERT на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2000. Сертифікаційний аудит підтвердив високу якість і ефективність впровадженої і діючої на підприємстві системи керування якістю. За результатами аудиту не було виявлено жодного зауваження.

У системі керування якістю Вестрона враховані також вимоги стандарту США NQA-1, що поширюється на системи безпеки АЕС.

Процесний підхід до керування якістю продукції, постійний аналіз ефективності системи керування якістю з боку вищого керівництва та її вдосконалювання дозволили у значній мірі підвищити якість продукції, що випускається, і послуг, які надаються, дізнатись про запити споживачів та задовольнити їх, підтримувати на високому рівні професіоналізм співробітників і, як наслідок цього, збільшити обсяг продажу продукції у 2001 році в порівнянні з 2000 роком на 37% та розширити коло споживачів.

Ми регулярно проводимо статистичний аналіз якості проектних робіт і виготовлення продукції. У результаті моніторингу якості ми домоглися щорічного зниження кількості відхилень у розроблюваній документації та апаратурі, які виявляються на етапі виробництва.

Досягнуті успіхи свідчать про правильність вибору нами пріоритетних напрямків діяльності.

Сьогодні основними видами діяльності Вестрона є:

    Комплексне проектування і постачання інформаційних та керуючих систем АСУ ТП промислових об'єктів "під ключ";
    Системне і функціональне проектування систем АСУ ТП;
    Розробка прикладного програмного забезпечення систем АСУ ТП;
    Розробка електронної апаратури і конструктивів для систем АСУ ТП;
    Розробка системного програмного забезпечення;
    Виготовлення електронної апаратури і конструктивів;
    Збирання та інтеграція систем;
    Пуско-наладка систем на об'єктах;
    Супроводження і ремонт систем та устаткування в експлуатації;
    Навчання персоналу Замовника.

Системи, що розроблюються та постачаються Вестроном, відрізняються винятково високими функціональними можливостями, якістю і надійністю, а їх впровадження дозволило підвищити безпеку експлуатації атомних станцій. Продукція Вестрона сертифікована в системі УкрСЕПРО і проходить спецтехприймання представниками Держцентр’якості Мінекоресурсів України.

Системи та устаткування АСУ ТП, розроблені і виготовлені Вестроном, успішно експлуатуються на всіх АЕС України. Вестрон також виконує роботи для атомних електростанцій та інших промислових об'єктів у Росії, Швеції, Кореї, Чехії, Болгарії.

Випуск високоякісної продукції залишається пріоритетним напрямком нашої діяльності, тому що це єдиний шлях підтвердження високої репутації та життєздатності організації.

К списку публикаций 2002 года >>

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПУБЛИКАЦИИ
ООО Вестрон

Телефон: +380-57-717-0601
Украина, г. Харьков, 61070,

Телефон/факс: +380-57-717-7956
ул. Академика Проскуры, 1

E-mail: office@westron.kharkov.ua